ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ www.saengdao.com ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว  จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย) กับ ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.saengdao.com โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว (สมาชิก) สมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ในอนาคตได้ตามความเหมาะสม

การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าทำได้โดยการเปิดรายละเอียดสินค้า  กดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า”  เพื่อเพิ่มรายการสินค้าที่คุณต้องการจะซื้อลงใน รายการสั่งซื้อ กรอกข้อมูลลูกค้าการจัดส่งและข้อมูลลูกค้าในการออกใบเสร็จ เลือกวิธีกาจัดส่ง  เลือกวิธีการชำระเงิน และคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ” หลังจากนั้น หน้าเพจจะแสดงข้อความการสั่งซื้อสำเร็จ และแสดงเลขคำสั่งซื้อ วิธีชำระเงิน และทางสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อจะได้รับอีเมล ข้อมูลการสั่งซื้อพร้อมทั้ง ข้อมูลเพื่อการชำระค่าสินค้า ส่งไปที่อีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิก

ราคาสินค้า

บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าที่ปรากฏใน เว็บไซต์ www.saengdao.com โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ฟรี ส่วนการจัดส่งแบบไปรษณีย์ EMS และ ขนส่งเอกชน Nim Express จะ คิดค่าบริการตามน้ำหนักสินค้า โดยอ้างอิงเรทของไปรษีย์ไทย และ Nim Express  เราจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับสมาชิก ภายหลังจากที่ทีมงานได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากสมาชิกและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับวันทำการ จันทร์-ศุกร์) และภายใน 48 ชั่วโมง (สำหรับวันหยุด เสาร์-อาทิตย์) และสำหรับวันหยุดในช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางสำนักพิมพ์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในทันทีที่บริษัทเปิดทำการ ซึ่งทีมงานจะแจ้งให้ท่านได้ทราบอีกครั้ง  และในทุกรายการสั่งซื้อจะมีการแจ้ง Tracking Number ให้สมาชิกที่สั่งซื้อได้ทราบ ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ www.saengdao.com

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที ก่อนที่ทางสนพ.จะทำการจัดส่งสินค้า โดยสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เมนู ติดต่อเรา
หากชำระเงินแล้วหรือสินค้าถูกจัดส่งออกไปแล้วดูรายละเอียดได้ที่ การคืนเงินและคืนสินค้า

การคืนสินค้า

กรณีที่สมาชิกมีการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.saengdao.com และไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า สมาชิกสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้ เพียงสมาชิกส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัทภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (เช็คจากวันที่รับสินค้ากับทางไปรษณีย์) สินค้าที่สมาชิกทำการเปลี่ยน อาจเป็นสินค้าแบบเดียวกัน หรือคนละแบบได้ โดยหากสินค้าแบบใหม่มีราคาสูงกว่าแบบเดิม สมาชิกจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ การเปลี่ยนและคืนสินค้า