พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

รหัสพัสดุขึ้นต้นด้วย P เช่น PA/PB/PC/PD การส่งของแบบนี้ จะลงทะเบียนในตัว แต่ไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทางอินเตอร์เน็ตได้ สามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ต้นทางและปลายทางเท่านั้น จำกัดน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 จัดส่งฟรี! 
≡ ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 8.00 น. ≡

ระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ

 • พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับของประมาณ 4-5 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในเขตภาคเดียวกัน จะได้รับของประมาณ 5-6 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในภาคอื่นๆ หากไม่ไกลมากจะใช้เวลาประมาณ 6-7 วันทำการ หากอยู่ในพื่นที่ห่างไกล อาจใช้เวลานานกว่าปกติ
 • ไม่สามารถตรวจสอบสถานะทาง internet ได้
พัสดุไปรณีย์ลงทะเบียน (Register)

รหัสพัสดุจะขึ้นต้นด้วยตัว R เช่น RA/RB/RC/RD/RF/RG โดยการจัดส่งแบบลงทะเบียนจะเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาพอเหมาะ ไม่แพงจนเกินไป และยังสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ทางอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกับ EMS แต่จะแตกต่างตรงที่ข้อมูลจะโชว์ว่ารับเข้าพัสดุแล้วจากนั้นจะขึ้นอีกทีคือแจ้งให้ทราบว่าถึงปลายทางแล้วเท่านั้น ไม่แจ้งแบบ Realtime เหมือน EMS  จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม (ปกติหากสินค้าน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม พนักงานไปรษณีย์จะปรับเป็นการส่งแบบพัสดุธรรมดาโดยอัติโนมัติ)

 จัดส่งฟรี! 
≡ ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 8.00 น. ≡

ระยะเวลาโดยประมาณการจัดส่ง

 • พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับของประมาณ 3-4 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในเขตภาคเดียวกัน จะได้รับของประมาณ 4-5 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในภาคอื่นๆ หากไม่ไกลมากจะใช้เวลาประมาณ 5-6 วันทำการ หากอยู่ในพื่นที่ห่างไกล อาจใช้เวลานานกว่าปกติ
 • สามารถตรวจสอบสถานะทาง internet ได้
พัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

รหัสจะขึ้นต้นด้วยตัว E เช่น EA/EG/EH/EJ/EK การจัดส่งแบบนี้จะได้ของเร็วที่สุดแต่ข้อเสียคือราคาแพงกว่าแบบอื่น สามารถเช็คสถานะพัสดุทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยข้อดีคือการอัพเดทข้อมูลการส่งแบบละเอียดว่าของถึงไหนแล้ว และยังจัดส่งในวันอาทิตย์ด้วย จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

*อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า*
≡ ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 8.00 น. ≡

ระยะเวลาโดยประมาณการจัดส่ง

 • พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับของประมาณ 1-2 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในเขตภาคเดียวกัน จะได้รับของประมาณ 1-2 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในภาคอื่นๆ จะได้รับของประมาณ 2 – 3 วันวันทำการ
 • สามารถตรวจสอบสถานะทาง internet ได้
พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

รหัสพัสดุขึ้นต้นด้วย P เช่น PA/PB/PC/PD การส่งของแบบนี้ จะลงทะเบียนในตัว แต่ไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทางอินเตอร์เน็ตได้ สามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ต้นทางและปลายทางเท่านั้น จำกัดน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 จัดส่งฟรี! 
≡ ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 8.00 น. ≡

ระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ

 • พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับของประมาณ 4-5 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในเขตภาคเดียวกัน จะได้รับของประมาณ 5-6 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในภาคอื่นๆ หากไม่ไกลมากจะใช้เวลาประมาณ 6-7 วันทำการ หากอยู่ในพื่นที่ห่างไกล อาจใช้เวลานานกว่าปกติ
 • ไม่สามารถตรวจสอบสถานะทาง internet ได้
พัสดุไปรณีย์ลงทะเบียน (Register)

รหัสพัสดุจะขึ้นต้นด้วยตัว R เช่น RA/RB/RC/RD/RF/RG โดยการจัดส่งแบบลงทะเบียนจะเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาพอเหมาะ ไม่แพงจนเกินไป และยังสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ทางอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกับ EMS แต่จะแตกต่างตรงที่ข้อมูลจะโชว์ว่ารับเข้าพัสดุแล้วจากนั้นจะขึ้นอีกทีคือแจ้งให้ทราบว่าถึงปลายทางแล้วเท่านั้น ไม่แจ้งแบบ Realtime เหมือน EMS  จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม (ปกติหากสินค้าน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม พนักงานไปรษณีย์จะปรับเป็นการส่งแบบพัสดุธรรมดาโดยอัติโนมัติ)

 จัดส่งฟรี! 
≡ ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 8.00 น. ≡

ระยะเวลาโดยประมาณการจัดส่ง

 • พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับของประมาณ 3-4 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในเขตภาคเดียวกัน จะได้รับของประมาณ 4-5 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในภาคอื่นๆ หากไม่ไกลมากจะใช้เวลาประมาณ 5-6 วันทำการ หากอยู่ในพื่นที่ห่างไกล อาจใช้เวลานานกว่าปกติ
 • สามารถตรวจสอบสถานะทาง internet ได้
พัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

รหัสจะขึ้นต้นด้วยตัว E เช่น EA/EG/EH/EJ/EK การจัดส่งแบบนี้จะได้ของเร็วที่สุดแต่ข้อเสียคือราคาแพงกว่าแบบอื่น สามารถเช็คสถานะพัสดุทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยข้อดีคือการอัพเดทข้อมูลการส่งแบบละเอียดว่าของถึงไหนแล้ว และยังจัดส่งในวันอาทิตย์ด้วย จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

*อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า*
≡ ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 8.00 น. ≡

ระยะเวลาโดยประมาณการจัดส่ง

 • พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับของประมาณ 1-2 วันทำการ
 • พื้นที่ปลายทางในภาคอื่นๆ จะได้รับของประมาณ 2 – 3 วันวันทำการ
 • พื่นที่ห่างไกล อาจใช้เวลานานกว่าปกติ
 • สามารถตรวจสอบสถานะทาง internet ได้
Next Day

แนะนำสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เพราะค่าจัดส่งถูกกว่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) และสำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าด่วน เพราะจัดส่งในวันถัดไป เช่น ถ้าสั่งสินค้าและชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. ของวันที่ 1 จะได้รับสินค้าใน วันที่ 2 แต่ถ้าสั่งหลังเวลา 14.00 น. ของวันที่ 1 จะได้รับสินค้าในวันที่ 3 เป็นต้น

*อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า*
≡ ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 14.00 น. ≡

ระยะเวลาโดยประมาณการจัดส่ง

 • จัดส่งภายในประเทศได้รับของประมาณ 1-2 วันทำการ (กทม., ต่างจังหวัดอำเภอเมือง)
 • เจ้าหน้าที่ขนส่งจะโทรหาลูกค้าก่อน
 • สามารถตรวจสอบสถานะทาง internet ได้

***หมายเหตุ ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่งของขนส่งขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทาง โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลอาจใช้เวลานานกว่าปกติ***

Next Day

แนะนำสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เพราะค่าจัดส่งถูกกว่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) และสำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าด่วน เพราะจัดส่งในวันถัดไป เช่น ถ้าสั่งสินค้าและชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. ของวันที่ 1 จะได้รับสินค้าใน วันที่ 2 แต่ถ้าสั่งหลังเวลา 14.00 น. ของวันที่ 1 จะได้รับสินค้าในวันที่ 3 เป็นต้น สำหรับต่างจังหวัดเหมาะกับคนที่อยู่ใน อ.เมือง

*อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า*
≡ ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 14.00 น. ≡

ระยะเวลาโดยประมาณการจัดส่ง

 • ได้รับของประมาณ 1-2 วันทำการ
 • เจ้าหน้าที่ขนส่งจะโทรหาลูกค้าก่อน
 • สามารถตรวจสอบสถานะทาง internet ได้
 • จัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
 • ปิดทำการวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คำสั่งซื้อที่เข้ามาระหว่างวันหยุดจะจัดส่งในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ – ระยะเวลาการจัดส่งของบริษัทขนส่งขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทาง โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

 • จัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
 • ปิดทำการวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คำสั่งซื้อที่เข้ามาระหว่างวันหยุดจะจัดส่งในวันทำการถัดไป