นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด (“บริษัท”)  ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์

การเก็บข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ  ความสนใจส่วนตัวของท่านและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์

การเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง บริษัทจะพยายามจัดหาวิธีการ หรือช่องทางให้ท่านสามารถอัปเดตหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างเหมาะสม  หรือในกรณีที่ท่านร้องขอให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้แก้ไขขอมูลส่วนบุคลของท่าน

คุ้กกี้

“คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือเว็บไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกให้แก่บุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เว้นแต่หากการร้องขอเป็นการทำตามกฎหมายหรือด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของศาลหรือเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา

แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล