วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้ทำหนังสือบรรณนิทัศน์ “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” ออกมาเรียบร้อย แม้จะใช้เวลาอย่างน้อยปีครึ่งหลังจากแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณายกย่องวรรณกรรมฯ แต่ละประเภทและประชุมคัดสรรเรื่อยมา จึงได้หนังสือประณีตงดงามตามสมควร พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตสี่สี-ขาวดำหนากว่า 500 หน้า ภายในเล่มบรรจุ บรรณนิทัศน์วรรณกรรมคัดสรร 5ประเภท คือ นวนิยาย รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี รวมถึง วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประเภทละ 70 เล่ม ยกขึ้นแท่นเป็น วรรณกรรมยอดเยี่ยม 9 เล่ม และ วรรณกรรมดีเด่น 61 เล่ม ทุกประเภท! อ่านรายละเอียด

หนังสือของแสงดาวที่ผ่านการคัดเลือก

ประเภทนวนิยายยอดเยี่ยม

คนปลูกป่ากับคนทำลายป่า เกมไล่จับที่ไม่มีวันตามกันทัน ตราบใดที่คนในเครื่องแบบยังชื่นชอบการรวยทางลัด

ประเภทนวนิยายดีเด่น

สินในน้ำ
ไม้ เมืองเดิม

วรรณกรรมแห่งวิถีชีวิตไทย สะท้อนความเป็นอยู่แบบชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์

ฟ้าใกล้ทะเลกว้าง
นราวดี

นวนิยายที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2538

สินในน้ำ
ไม้ เมืองเดิม

วรรณกรรมอมตะอิงประวัติศาสตร์ นวนิยายรักเคล้าเลือดและน้ำตาของ ทาส ที่สู้เพื่อความเป็น ไท ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5

พล นิกร กิมหงวน
ป.อินทรปาลิต

1 ใน 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน