วรรณกรรมยอดเยี่ยม

ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

     สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ก็ทำคลอดหนังสือบรรณนิทัศน์ “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” ออกมาเรียบร้อย แม้จะใช้เวลาอย่างน้อยปีครึ่งหลังจากแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณายกย่องวรรณกรรมฯ แต่ละประเภทและประชุมคัดสรรเรื่อยมา จึงได้หนังสือประณีตงดงามตามสมควร พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตสี่สี-ขาวดำหนากว่า 500 หน้า ภายในเล่มบรรจุ บรรณนิทัศน์วรรณกรรมคัดสรร 5ประเภท คือ นวนิยาย รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี รวมถึง วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประเภทละ 70 เล่ม ยกขึ้นแท่นเป็น วรรณกรรมยอดเยี่ยม 9 เล่ม และ วรรณกรรมดีเด่น 61 เล่ม ทุกประเภท!

รายชื่อหนังสือของสำนักพิมพ์แสงดาวที่ได้รับรางวัล

ประเภทนวนิยายยอดเยี่ยม

คนปลูกป่ากับคนทำลายป่า เกมไล่จับที่ไม่มีวันตามกันทัน ตราบใดที่คนในเครื่องแบบยังชื่นชอบการรวยทางลัด

ประเภทนวนิยายดีเด่น

ฟ้าใกล้ทะเลกว้าง
นราวดี

นวนิยายที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2538

ลูกทาส
รพีพร

วรรณกรรมอมตะอิงประวัติศาสตร์ นวนิยายรักเคล้าเลือดและน้ำตาของ ทาส ที่สู้เพื่อความเป็น ไท ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5

สินในน้ำ
ไม้ เมืองเดิม

วรรณกรรมแห่งวิถีชีวิตไทย สะท้อนความเป็นอยู่แบบชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์

พล นิกร กิมหงวน
ป.อินทรปาลิต

1 ใน 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

ทั้งนี้ ตาม “ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม” เรื่อง “ผลการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อประกาศยกย่องเป็นวรรณกรรม ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ลงนามโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ในขณะนั้น) ระบุข้อความ ดังนี้

“ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อประกาศยกย่องเป็นวรรณกรรม ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา เพื่อร่วมส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้มั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

     คณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณายกย่องวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา ได้พิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมยอดเยี่ยมและวรรณกรรมดีเด่น ประเภท (นวนิยาย , เรื่องสั้น , กวีนิพนธ์ , สารคดี , วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน) ประเภทละ 70 เรื่อง (ยอดเยี่ยม เรื่อง , ดีเด่น 61 เรื่อง) อ่านเพิ่มเติม>>